Electronic Journals

Social Science Research Center Berlin

by subject | by title | search | contact

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rocznik / Polskie Towarzystwo Historii Techniki
  Rocznik / Polskie Towarzystwo Historii Techniki  
  Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  
  Rocznik Polskiej Akademii Umieje̜tności  
  Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej  
  Rocznik Polsko-Niemiecki = Deutsch-Polnisches Jahrbuch  
  Rocznik Prasoznawczy  
  Rocznik Przekładoznawczy  
  Rocznik Przemyski. Historia = Przemyśl Yearbook. History  
  Rocznik Przemyski. Literatura i Język = Przemyśl Yearbook. Literature and Language  
  Rocznik Samorządowy = The Yearbook of Local Government and Self-Regulation  
  Rocznik Sanocki  
  Rocznik Skrzatuski = Skrzatusz Annals, The  
  Rocznik Slawistyczny  
  Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej = Statistical Yearbook of Maritime Economy  
  Rocznik Statystyczny handlu Zagranicznego  
  Rocznik Statystyczny Pracy  
  Rocznik Statystyczny Przemysłu  
  Rocznik Statystyczny Rolnictwa  
  Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Yearbook of the Republic of Poland  
  Rocznik Statystyczny Warszawy = Statistical Yearbook of Warsaw  
  Rocznik Statystyczny Województw  
  Rocznik Strategiczny = Strategic Yearbook  
  Rocznik Strategiczny = Strategic Yearbook  
  Rocznik Teologiczny = Theological Yearbook  
  Rocznik Teologii Katolickiej  
  Rocznik Tomistyczny = Thomistic Yearbook  
  Rocznik Toruński  
  Rocznik Wieluński  
  Rocznik Wołomiński  
  Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie = Annuarium Facultatis Philosophicae Societatis Iesu Cracoviae  
  Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie = Annuarium Facultatis Philosophicæ Scholæ Universitariæ Philosophiæ et Pædagogiæ Ignatianum Cracoviæ  
  Rocznik Ziem Zachodnich  
  Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals  
  Roczniki Ekonomii i Zarządzania  
  Roczniki Filozoficzne = Annals of Philosophy = Annales de Philosophie (via JSTOR)  
  Roczniki Filozoficzne = Annals of Philosophy = Annales de Philosophie  
  Roczniki Filozoficzne = Annals of Philosophy = Annales de Philosophie (2006-)  
  Roczniki Historii Kościoła  
  Roczniki Historyczne  
  Roczniki Humanistyczne  
  Roczniki Humanistyczne (1656-1986)  
  Roczniki Humanistyczne / *4*Historia sztuki (1987-2011)  
  Roczniki Kulturoznawcze  
  Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne  
  Roczniki Nauk o Rodzinie  
  Roczniki Nauk Prawnych = Annals of Juridical Sciences  
  Roczniki Nauk Społecznych = Annales des Sciences Sociales = Annals of Social Sciences  
  Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego Im. E. Piaseckiego w Poznaniu  
  Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego = Scientific Annals of the Polish Society of Animal Production (2012-2020)  
  Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego = Scientific Annals of the Polish Society of Animal Production (2016-)