Electronic Journals

Social Science Research Center Berlin

by subject | by title | search | contact

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  X Acoustics: Imaging and Sensing
    X Acoustics: Imaging and Sensing  
    X-Ray Optics and Instrumentation  
    X-Ray Spectrometry  
    X-ray Structure Analysis Online  
    X10  
    Xälqara wäziyät wä Šärqiy türkistan  
    Xaragall: Revista de Ciències de la Catalunya Central  
    Xchanges. An Electronic Journal from Wayne State University  
    Xenobiotica (XEN)  
    Xenotransplantation  
    Xeográfica: revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente  
    Xi'an-Dianzi-Keji-Daxue-xuebao = Journal of Xidian University  
    Xi'an-Gongye-Daxue-xuebao = Journal of Xi'an Technological University  
    Xi An Jiao Tong Da Xue Xue Bao (Yi Xue Ban )= Journal of Xi'an Jiaotong University(Medical Sciences)  
    Xi'an-Jiaotong-Daxue-xuebao = Journal of Xi'an Jiaotong University  
    Xi'an-Keji-Daxue-xuebao = Journal of Xi'an University of Science and Technology  
    Xi bei fu nü / Fu nü wei lao hui Shaan xi fen hui bian ji  
    Xi bei nong ye xue bao = Acta agriculturae Boreali-occidentalis Sinica  
    Xian Dai Chuan Bo- Zhong Guo Chuan Mei Da Xue Xue Bao = Modern Communication  
    Xian dai fang yu ji shu = Journal of Modern Defence Technology  
    Xian Dai Guan Li Ke Xue = Modern Management Science  
    Xian Dai Hu Li = Modern Nursing  
    Xian Dai Mi Niao Wai Ke Za Zhi = Journal of Modern Urology  
    Xian Dai Mian Yi Xue = Current Immunology  
    Xian Dai Qing Bao  
    Xian Dai Ri Ben Jing Ji = Contemporary Economy of Japan  
    Xian Dai Shan Gye = Modern Business  
    Xian Dai Shi Pin Yu Yao Pin Za Zhi = Journal of Modern Food and Pharmaceuticals  
    Xian dai yu fang yi xue = Modern Preventive Medicine  
    Xian dai yu Wen = Modernchinese  
    Xian Dai Zhong Xiao Xue Jiao Yu = Modern Primary and Secondary Education  
    Xiandai-dizhi = Geoscience  
    Xiandai-leida = Modern Radar  
    Xiandai-wuli = Modern Physics (MP)  
    Xiandai Yi Xue Jinzhan = Progress in Modern Biomedicine  
    Xiandai-zhexue = Modern Philosophy  
    Xiandai-zhizao-gongcheng = Modern Manufacturing Engineering  
    Xiandai-zhutie = Modern Cast Iron  
    Xiang gang nü sheng / Xiang gang Ji du jiao Nü qing nian hui bian  
    Xianggang-Jingji-Xuehui-Huikan / Hong Kong Economic Papers  
    Xiangliao-xiangjing-huazhuangpin = Flavour Fragrance Cosmetics  
    Xiangtan-Daxue-shehui-kexue-xuebao = Social Science Journal of Xiangtan University  
    Xiangtan-Daxue-ziran-kexue-xuebao = Natural Science Journal of Xiangtan University  
    Xiao Fei Jing Ji = Consumer Economics  
    Xiaoshuo yu xiju = Fiction and Drama  
    Xiaoxing-neiranji-yu-motuoche = Small Internal Combustion Engine and Motorcycle  
    Xibei-Daxue-xuebao: Zhexue shehui kexue ban = Journal of Northwest University: Philosophy and Social Sciences Edition  
    Xibei-Daxue-xuebao Ziran kexue ban = Journal of Northwest University: Natural Science Edition  
    Xibei-dizhen-xuebao = Northwestern Seismological Journal  
    Xibei-dizhi = Northwestern Geology  

  EZB

  All electronic journals accessible within the WZB online are available here.

  The traffic light symbol following the journal title shows to what degree full-content access to a magazine is possible. Full-text content of a magazine is …

  freely accessible
  available to WZB employees
  available for only some of the published years
  not available

  Individual magazine titles can be looked up with the search function. Furthermore, electronic journals can also be listed in alphabetical order or by subject.

  More exact information about the e-journal in question is available at the button . Clicking on the journal title redirects to the website of that particular publication.

  In individual cases login data is necessary; these are found under the Read Me link next to the traffic light.

  Please observe the publishers’/editor’s terms of use.

  Information about our collection of print journals is found here.