Electronic Journals

Social Science Research Center Berlin

by subject | by title | search | contact

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Buletin ştiinţific / Seria Autovehicule rutiere = Scientific Bulletin / Automotive Series
  Buletin ştiinţific / Seria Autovehicule rutiere = Scientific Bulletin / Automotive Series  
  Buletin științific. Seria B: Biologie, Fizică-Chimie, Matematică (via JSTOR)  
  Buletin științific. Seria B: Fascicola: Matematică-Informatică (via JSTOR)  
  Buletin științific. Seria B: Matematică, Fizică-Chimie, Biologie-Geologie (via JSTOR)  
  Buletin Stiintific / Universitatea Mihail Kogalniceanu (2006-2014)  
  Buletin Stiintific / Universitatea Mihail Kogalniceanu (2009-2014)  
  Buletini i Shkencave Gjeologjike  
  Buletini i Shkencave Natyrore  
  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica  
  Buletinul Cercurilor Științifice Studențești. Arheologie, Istorie, Muzeologie  
  Buletinul de Științe Matematice Pure și Aplicate = Bulletin des Sciences Mathématiques Pures et Appliquées (via JSTOR)  
  Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția Științe Socio Umane  
  Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman  
  Buletinul Oficial de Proprietate Industriala / Sectiunea Desene Şi Modele = Official Industrial Property Bulletin (BOPI)  
  Buletinul Oficial de Proprietate Industriala / Sectiunea Inventii  
  Buletinul Oficial de Proprietate Industriala / Sectiunea Marci  
  Buletinul Societății de Sciințe Fizice (Fizica, Chimica si Mineralogia) din Bucuresci-România (via JSTOR)  
  Buletinul Societatii de Stiinte din Bucuresti= Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest  
  Buletinul Societății de Științe din București-România = Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie (via JSTOR)  
  Buletinul Societatii de Stiinte din Cluj  
  Buletinul Societății Române de Științe București-România = Bulletin de la Société Roumaine des Sciences Bucarest-Roumanie (via JSTOR)  
  Buletinul Științific al Universității de Stat B. P. Hasdeu din Cahul. Științe sociale = The @Scientific Journal of Cahul State University B. P. Hasdeu. Social Sciences  
  Buletinul științific al Universității din Baia Mare. Seria B: Fascicola Matematică-Informatică (via JSTOR)  
  Buletinul Științific al Universității Politehnica din Timișoara, România. Seria Limbi Moderne  
  Buletinul științific al Universității Politehnica Timișoara, Romăna. Seria Inginerie și Management = Scientific Bulletin of Politehnica University of Timisoara, Romania. Transactions on Engineering and Management  
  Buletinul științific al Universității Tehnice de Construcții București. Seria: Limbi străine și Comunicare  
  Buletinul ştiinţific = Scientific Bulletin / Nicolae Balcescu Land Forces Academy  
  Buletinul ştiinţific / Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti  
  Buletinul Universitătii Nationale de Apărare Carol I  
  Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploieşti. Seria Filologie  
  Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Matematică, Informatică, Fizică = Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti, Mathematics, Informatics, Physics Series (BMIF)  
  Buletinul Universității Petrol - Gaze din Ploiești. Seria științe socio-umane și juridice = Bulletin. Socio-Humanistic Series  
  Bulgaria Mediaevalis  
  Bulgarian Astronomical Journal  
  Bulgarian Cardiology  
  Bulgarian Chemical Communications  
  Bulgarian e-Journal of Archaeology = Bălgarsko e-Spisanie za Archeologija  
  Bulgarian Economic Papers (BEP)  
  Bulgarian Economy in, The  
  Bulgarian Historical Review = Revue Bulgare d'Histoire  
  Bulgarian Journal of Agricultural Science : BJAS  
  Bulgarian Journal of International Economics and Politics  
  Bulgarian Journal of Physics  
  Bulgarian Journal of Plant Physiology  
  Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP)  
  Bulgarian Journal of Soil Science  
  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (BJVM)  
  Bulgarian Studies Journal  
  Bulgarien: Gewerkschaftsmonitor  
  Bulgarien-Jahrbuch (2003 - 2004)