Persons lists
Einheit
Globale Soziologie

Forschungsprofessorin

mail:
yasemin.soysal [at] wzb.eu

Büro der Leiterin

mail:
lina.hayek [at] wzb.eu

Beauftragte für Forschungsmanagement

mail:
editha.colberg [at] wzb.eu

Büro der Beauftragten

mail:
bambi.dupslaff [at] wzb.eu

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

mail:
sonia.giebel [at] wzb.eu
mail:
jessica.kim [at] wzb.eu
mail:
tomoko.okada [at] wzb.eu

Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler

mail:
alessandro.ferrara [at] eui.eu
mail:
laura.schimmoeller [at] wzb.eu

Studentische Hilfskräfte

mail:
yi.kou [at] wzb.eu
mail:
sebastian.rico [at] wzb.eu

Ehemalige Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler